Διαχείριση αναλωσίμων ειδών προσωπικής υγιεινής

Μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων είναι στη διάθεσή σας, αποτελούμενη από πολλά μοντέλα και τύπους αναλόγως των αναγκών σας.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση συσκευών καθώς και την προμήθεια χαρτικών σε επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.