ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Ζητούνται επαγγελματίες καθαρίστριες/ές για άμεση πρόσληψη εντός Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως τηλεφωνήσουν στο 210.2850150 (εσωτ.0125), Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 – 14:00, ή να επικοινωνήσουν με email στο info@allexpertsecurity.gr για άμεση προσωπική συνέντευξη .