ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η All Experts Facilities Services ζητεί για μόνιμη απασχόληση Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγο Α΄ Ειδικότητας (κατά προτίμηση 5ης βαθμίδας) με 5ετή προϋπηρεσία σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις για μόνιμη 8ωρη απασχόληση σε βιομηχανική εγκατάσταση σε νησί των Κυκλάδων.

Αποστολή βιογραφικών: info@all-experts.gr