ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Η All Experts Facilities Services ζητεί για μόνιμη απασχόληση ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΤΗ με 5ετή προϋπηρεσία (κατά προτίμηση σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις)

Αποστολή βιογραφικών: info@all-experts.gr