Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H λειτουργία της All Experts χαρακτηρίζεται από αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κατά την επιχειρηματική δραστηριοποίησή της, επικεντρώνεται:

  1. στον σεβασμό προς το ανθρώπινο δυναμικό, αναγνωρίζοντας την αξία του

  2. στην εταιρική διακυβέρνηση 

  3. στην ακεραιότητα, τηρώντας τις υποσχέσεις της

  4. στη συμβολή στο κοινωνικό σύνολο και το αντίκτυπο των υπηρεσιών της σε αυτό

  5. στην αναγνώριση και υπεύθυνη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των υπηρεσιών της και των λειτουργικών της διαδικασιών

  6. στην σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, επιδιώκοντας κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών του

Στο ανωτέρω πλαίσιο, με βάση την κύρια εμπορική της δραστηριότητα και κινούμενη στα όρια ενός ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένου ομίλου σε θέματα εταιρικής ευθύνης, η All Experts χαράσσει στρατηγική  και αναλαμβάνει δράσεις, που:

  • προάγουν το αίσθημα της επιχειρηματικής ηθικής και διαφάνειας 

  • στηρίζουν ευπαθείς ομάδες ανθρώπων

  • συνδράμει σε πολιτιστικές δράσεις 

 
Η
 All Experts, αποκαλύπτοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, προέβη σε χορηγία υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Τήνου, σε παροχή υπηρεσιών στο Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» και σε χρηματική βοήθεια τρίτων.