Εταιρική Παρουσίαση

Η All Experts Facilities Services A.E. ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων (Facility Management).

Το εύρος των υπηρεσιών της All Experts Facilities Services εκτείνεται από την τεχνική διαχείριση και τη διαχείριση ενέργειας έως τις υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και τις υπηρεσίες υποστήριξης για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε κτίρια γραφείων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτιριακά συγκροτήματα, αλυσίδες καταστημάτων, κέντρα διανομής, τράπεζες, πολυκαταστήματα, μονοκατοικίες κλπ.

Με επίκεντρο πάντα τον πελάτη, η εταιρεία προσφέρει συμβάσεις διαχείρισης, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της, ενώ διασφαλίζει την καλύτερη σχέση ποιότητας – κόστους.

Συνδυάζοντας μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, ένα δίκτυο συνεργατών με πολυετή εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας, εξυπηρέτησης και ποιότητας.

Συμμετέχουμε Ενεργά

Η All Experts Facilities Services, ως ενεργό μέλος της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, κρίνει ως στρατηγικής σημασίας τη συμμετοχή της στους παρακάτω φορείς:

  • Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (HFMA)
  • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
  • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
Κώδικας Δεοντολογίας

Οι αξίες μας είναι πάντα σύμμαχοι στην επίτευξη των στόχων μας, κατευθύνουν την συμπεριφορά μας σε καθημερινή βάση και αποτελούν την καρδιά του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της All Experts, που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας.

COVID 19

Η εταιρεία μας έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης και έχει προβεί σε μία σειρά οργανωτικών μέτρων για την προστασία του προσωπικού και των πελατών της.

  • Προμηθευτήκαμε υλικοτεχνικά μέσα για την πρόληψη
  • Έχουμε συμβούλους Υγιεινής & Ασφάλειας
  • Εφαρμόσαμε σχέδιο work from home για στελέχη
  • Παρακολουθούμε εξελίξεις, συμβουλευόμαστε και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας
  • Πολλές συναντήσεις μας γίνονται πλέον με τηλεδιάσκεψη
  • Διενεργούμε επαναληπτική ενημέρωση του προσωπικού μας και των πελατών μας
  • Εντατικοποιήσαμε την καθαριότητα και την ειδική απολύμανση