Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία φωτοαντιγραφικών χαρτιών σε διάφορα είδη, μεγέθη και βάρη χαρτιών σε ρολά και σε φύλλα επιλεγμένα από διεθνείς κατασκευαστές.