Σεπτέμβριος 2011

ALL-EXPERTS – ΕΔΕΚΤ

Η ALL- EXPERTS συμπεριλήφθηκε στο μητρώο που κατήρτισε η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η ΕΔΕΚΤ διατηρεί ηγετική θέση στη διαχείρηση αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών.