Υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης

Η All Experts Facilities Services παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, αναλαμβάνει την συντήρηση κτιρίων αναφορικά στη λειτουργία τους, στην επίβλεψή τους, στον έλεγχο, στην προληπτική συντήρηση, στις βλάβες καθώς και στις επιδιορθώσεις.

Το τεχνικό τμήμα της All Experts στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι είναι σε θέση να σχεδιάσουν, οργανώσουν και να εκτελέσουν τις ακόλουθες εργασίες:

 • Ηλεκτρολογικά

Προληπτική και έκτακτη συντήρηση Ισχυρών και Ασθενών ρευμάτων, Συστημάτων Γειώσεων και Αντικεραυνικής προστασίας, Φωτισμού (εσωτερικό και εξωτερικό).
Συντήρηση Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (Δομημένη καλωδίωση, Data centers  κλπ) συστημάτων ασφαλείας (CCTV, συναγερμός, access control κλπ)
Δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού κατά HD384, ώστε ο πελάτης να είναι πιστοποιημένος ότι οι εγκαταστάσεις του πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας.

 • Υδραυλικά (ύδρευση – αποχέτευση)

Συντηρήσεις δικτύων, βανών, δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα,  βιολογικοί καθαρισμοί, φρεάτια ειδικού τύπου.

 • Κλιματισμός

Συντηρήσεις Κεντρικών ψυκτών, Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ), Αντλιών Θερμότητας, κεντρικών συστημάτων VRV, Fan Coil, split κ.λπ.
Συντηρήσεις εξαερισμών.

 • Θέρμανση

Συντήρηση Καυστήρων & σύνθετων συστοιχιών λεβήτων συμπύκνωσης, συντηρήσεις εναλλακτών θερμότητας, αντλητικών συστημάτων , συντήρηση Δικτύου Φυσικού Αερίου κ.α

 • Πυρόσβεση – Πυρανίχνευση

Δυνατότητα ανανέωσης ή έκδοσης νέου πιστοποιητικού πυρασφάλειας.
Συμμόρφωση των εγκαταστάσεων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησής σας με την κείμενη νομοθεσία.
Έλεγχος και προληπτική συντήρηση μόνιμων και κινητών πυροσβεστικών διατάξεων, όπως πυροσβεστικού συγκροτήματος, συστημάτων πυρόσβεσης (FM, CO2, Inergen, aerosol κλπ) και συστημάτων πυρανίχνευσης (συμβατικής, διευθυνσιοδοτούμενης και ειδικών χαρακτηριστικών  όπως  πχ  VESDA).
Ενημέρωση των εργαζομένων της επιχείρησης για την ορθή χρήση των μέσων πυρόσβεσης.

 • Ηλεκτρο-μηχανολογικός Εξοπλισμός εγκαταστάσεων

Έλεγχος και συντήρηση ειδικών εγκαταστάσεων όπως Υποσταθμοί, Γεννήτριες και Συστήματα Αδιάλειπτης παροχής (UPS) παντός τύπου. Ανελκυστήρες, Ανυψωτικά, κυλιόμενες κλίμακες.

Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις αποκατάστασης μερεμετιών, ελαιοχρωματισμών – συντηρήσεις εξωτερικών όψεων, κ.λπ.

Στην All Experts θεωρούμε πολύ σημαντικό για μια εταιρεία να καταγράψει τον εξοπλισμό της καθώς και να καταρτίσει κατάλογο ανταλλακτικών, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα του κτιρίου.

Υπάρχει η δυνατότητα από την εταιρεία μας, να αποτυπώσουμε τις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου σας, προκειμένου να υπάρχει ενημερωμένο αρχείο με τον εξοπλισμό και τις διελεύσεις των Η/Μ δικτύων.

Είμαστε στο πλευρό σας με δυνατότητα  άμεσης ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε ανάγκη για τεχνική υποστήριξη.

 • Ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση Πιστοποιητικών Ενέργειας, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).
 • Τηλεπαρακολούθηση και αξιολόγηση ενεργειακών μεγεθών – υπηρεσίες Ενεργειακού συμβούλου.
  Αφού πρώτα μελετήσουμε και  κατανοήσουμε τη λειτουργία του κτιρίου, έπειτα από αυτοψίες και συζητήσεις με τους υπευθύνους, προσδιορίζεται ο σκοπός και οι στόχοι των προτεινόμενων λύσεων εξοικονόμησης και παρακολούθησης.
 • Διαχείριση προμηθειών και εφοδιασμός ενέργειας (συνεργασία με την Protergia).
 • Υπηρεσίες Θερμογράφησης.
 • ISO 50001