Το Κοινωνικό πρόσωπο της All Experts

Η εταιρεία μας φέτος αντί εορταστικών δώρων στους πελάτες της προέβη σε χορηγία υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρο Υγείας Τήνου.