Άλλες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Η All Experts Facilities Services παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες υποστήριξης για τη λειτουργία της επιχείρησης, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών της.

  • Διαχειριστική υποστήριξη (κοινόχρηστα, διαχείριση συμβάσεων)
  • Ανακύκλωση & διαχείριση αποβλήτων
  • Υπηρεσίες επαγγελματικής εστίασης οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων – αυτόματοι πωλητές
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας
  • Υπηρεσίες επάνδρωσης reception
  • Διαχείριση & αποθήκευση φυσικών & ηλεκτρονικών αρχείων
  • Φύλαξη και Διαχείριση Μαγνητικών και Ηλεκτρονικών Μέσων (Vault Data Protection – VDP)

    Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για μια δωρεάν εκτίμηση των αναγκών σας!