Σκοπός – Φιλοσοφία

Σκοπός της All Experts Facilities Services είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας, ασφάλειας, διαχείρισης ενέργειας και συντήρησης εγκαταστάσεων στα πλαίσια των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών και απαιτήσεων των πελατών της.

Η φιλοσοφία της εταιρείας σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

  • Άμεση, Προσωπική εξυπηρέτηση
  • Άριστη οργάνωση και υπευθυνότητα
  • Αποτελεσματικός προγραμματισμός και λειτουργία με διαφάνεια
  • Καινοτομία και σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων
  • Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και σταθερή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας
  • Αξιοπιστία και εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας
  • Έμφαση στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας
  • Μείωση κόστους μέσω αποδεδειγμένων διαδικασιών και μεθόδων
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιστοποίηση της λειτουργίας κτιριακών και βιομηχανικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Ένα συμβόλαιο με ένα τιμολόγιο για όλες τις υπηρεσίες